งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

แนะนำโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัฒนพฤกษาเปิดการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 โดยมีนายภัทร     วัฒนพฤกษา เป็นเจ้าของผู้รับใบอนุญาต และเป็นผู้อำนวยการ นางพิณทอง วัฒนพฤกษา เป็นครูใหญ่และผู้จัดการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียนในปีแรกจำนวน 29 คน ครู 5 คน และได้รับทุนการศึกษา “วัฒนพฤกษา” จากคุณพ่อแส และคุณแม่สิทธิ์ วัฒนพฤกษา จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้แก่นักเรียนที่จบชั้นสูงสุด และปีการศึกษา 2532 ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลวัฒนพฤกษา 2 ณ เลขที่ 8/42 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้แยกแผนกอนุบาลจากโรงเรียนวัฒนพฤกษา โดยมี นางพิณทอง วัฒนพฤกษา เป็นครูใหญ่ ส่วนโรงเรียนวัฒนพฤกษา แผนกประถม มีนางสาวศุภร วัฒนพฤกษา ทำหน้าที่ครูใหญ่ ในปีการศึกษา 2548 ได้รับอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนวัฒนพฤกษา 2 มารวมกับโรงเรียนวัฒนพฤกษา และเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 2 ห้องเรียน

 • ปีการศึกษา 2549 ได้นำเงินรายได้จากการเดินการกุศล ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 เป็นจำนวนเงิน 240,050 บาท และเด็กหญิงธนพร จิตรบรรเทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน
 • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสอง เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2551
 • โรงเรียนวัฒนพฤกษา ได้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวัฒนพฤกษา เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
 • ปีการศึกษา 2553 แต่งตั้ง ดร.สุดารัตน์ วัฒนพฤกษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนพฤกษา ส่งประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ได้รับสถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553 กลุ่มจังหวัดที่ 1
 • โรงเรียนวัฒนพฤกษาสร้างหลังคาโดม ลานอเนกประสงค์ บริเวณ อาคาร 4 แผนกประถมและมัธยม
 • ปีการศึกษา 2554 แต่งตั้ง นางทิชาชิด ไพบูลย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนพฤกษา และได้รับการประเมินรูปแบบ Three in one ระดับดีมาก (3.94) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัฒนพฤกษาได้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
 • ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัฒนพฤกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554–2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย และประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้ระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ระดับดีมาก11 ตัวบ่งชี้ ระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5

– โรงเรียนวัฒนพฤกษา ได้รับรางวัล Energy Mind Award 2013 ระดับ 4 ดาว

– โรงเรียนวัฒนพฤกษา ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

 •  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัฒนพฤกษา ได้รับรางวัล Energy Mind Award 2014 ระดับ 5 ดาว
 • ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัฒนพฤกษา ได้รับตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น ระดับ 1 จากการไฟฟ้านครหลวง
 • ปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ วงศ์ทองเจริญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 นอนพักกลาวงวันห้องปรับอากาศอาคาร 3

ปัจจุบัน นายภัทร วัฒนพฤกษา เป็นผู้รับใบอนุญาต นายธีรเดช วัฒนพฤกษา เป็นผู้จัดการ นางทิชาชิด ไพบูลย์ เป็นผู้อำนวยการ

นางสาวศุภร วัฒนพฤกษา และดร.สุดารัตน์ วัฒนพฤกษา เป็นรองผู้อำนวยการ

สีและตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปต้นไทร ซึ่งตรงกับความหมายของชื่อโรงเรียน คือ วัฒนพฤกษา หมายถึง ต้นไม้ที่มีความเจริญและอายุยืนนานมาก ได้แก่ ต้นโพธิ์และต้นไทร พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ก็ได้อาศัยต้นโพธิ์ และต้นไทรเป็นร่มเงา ต้นไม้ยังให้ความร่มเย็นแก่ผู้ที่เดินทางเพื่อพักผ่อน และยังเป็นที่อาศัยของบรรดานกต่าง ๆ ได้อยู่ใต้ร่มเงาของต้นไทร เพื่อศึกษาหาความรู้ มีความร่มเย็น และความมั่นคง “สีประจำโรงเรียน จึงใช้สีเขียว”

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

rachawadi

ดอกราชาวดี เป็นดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล มีสีขาว กลิ่นหอม ออกดอกตลอดทั้งปี เป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นตลอดเวลา

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031