งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

การรับสมัคร

 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562             

แผนกอนุบาล

ชั้นเตรียมอนุบาล      รับตั้งแต่อายุ  2  ปีขึ้นไป

ชั้นอนุบาลปีที่  1      รับเด็กเกิดระหว่างวันที่  1  สิงหาคม  2558    ถึง  วันที่  31  กรกฎาคม  2559

ชั้นอนุบาลปีที่  2      รับเด็กเกิดระหว่างวันที่  1  สิงหาคม  2557    ถึง  วันที่  31  กรกฎาคม   2558
ชั้นอนุบาลปีที่  3      รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่  2

แผนกประถมและมัธยม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1    รับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลปีที่ 3   หรือ เกิด พ.ศ. 2555
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2    ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รับนักเรียนที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2561เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป

หลักฐานการสมัครเรียน

1.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิดของเด็ก)            1   ชุด
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน      1   ชุด
3.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)    1   ชุด
4.  หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 , สมุดรายงานประจำตัวผู้เรียน (ปพ.6)

ค่าสมัคร

1.  ระดับอนุบาล 100   บาท
2.  ระดับประถมศึกษา 60   บาท
3.  ระดับมัธยมศึกษา 100   บาท
หมายเหตุ  1.  นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล- อนุบาลปีที่ 3 ที่มาสมัครเรียนทางโรงเรียนจะสอบสัมภาษณ์และดูพัฒนาการของนักเรียน
               2.   นักเรียนที่จะเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวัน
                     ที่มาสมัครเรียน นักเรียนที่สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 –
                     มัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องมาลงชื่อสมัครสอบที่ห้องธุรการแผนกประถมและ                                                        มัธยมเพื่อนัดสอบวันที่ 23 มีนาคม 2562 และประกาศผลสอบ
                     ในวันที่ 26 มีนาคม  2562
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ต้องนำนักเรียนมาด้วย สมัครพร้อมชำระเงินค่าเล่าเรียน)
ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031