งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

การจัดการศึกษา


    โรงเรียนวัฒนพฤกษา แหล่งเพาะต้นกล้าที่มีคุณภาพ  โดยถือว่าเด็กทุกคนเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมือง อย่างสูงสุดที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน 
          โรงเรียนจึงได้จัดการเรียนรู้แนวใหม่ตามศตวรรษที่ 21 แบบมาตรฐานสากลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความฉลาดในรูปแบบต่างๆ อาทิ STEM (Science Technology  Engineering Mathematics) PLC (Professional  Learning  Community) PBL (Problem Based  Learning) Project Approach เป็นต้น    
         ด้วยการบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากประสบการณ์ตรง  จากการปฏิบัติจริง  จากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  จากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เน้นให้ผู้เรียนคิดนอกกรอบ คิดอย่างเป็นระบบ  แก้ปัญหาต่าง ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม  เสริมสร้างทักษะชีวิต  ส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 อาทิ จัดกิจกรรมท่องโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม  จัดกิจกรรมลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต  จัดกิจกรรมเขียนโปรแกรมสร้างหุ่นยนต์  จัดค่ายวิทย์-คณิต ค่าย STEM ค่ายภาษาต่างประเทศ  ค่ายอนุรักษ์พลังงาน  จัดชมรมจินตคณิต ชมรมเทควันโด  ชมรมภาษาอังกฤษ  ชมรมภาษาจีน ชมรมดนตรี/นาฏศิลป์ เป็นต้น


  

 

 
        

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031