งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

ฝ่ายบริการ

แผนกประถม-มัธยม

ฝ่ายบริการ

ด้านบริการโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ร่มรื่น  สะอาด  ปลอดภัย  จัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  บริการตรวจสุขภาพประจำปี  ตลอดจนจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และอื่น ๆ    เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข

ข้อควรปฏิบัติ

 1. การส่งนักเรียนตอนเช้า  ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองส่งนักเรียนก่อนเวลา  07.45น.  เพื่อนักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงครบทุกกิจกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. การรับนักเรียนตอนเย็น  ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองรับนักเรียนไม่เกินเวลา  17.00  น.หลังจากนั้นจะไม่มีครูเวรอยู่ประจำวัน
 3. การบริการรถรับ – ส่งนักเรียน  อัตราค่าโดยสารคิดเป็นภาคเรียนตามระยะทางที่โรงเรียนกำหนด
 4. การบริการรถรับ – ส่งนักเรียน  ท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการบริการรถโรงเรียนติดต่อโดยตรงกับผู้รับผิดชอบศูนย์รถโรงเรียน  ดังนี้

นายวิทยา  ถุงเงิน                             เบอร์โทรศัพท์      08 – 1791 – 5119

นายชรินทร์  เรืองวังสรรค์                  เบอร์โทรศัพท์      08 – 5945 – 9842

นายมนัส  ใหม่ขลิบ                           เบอร์โทรศัพท์      08– 9987– 1803

นางสมควร  ฐิติธนาวนิช                     เบอร์โทรศัพท์      08 – 1743 – 4814

นางอุทัยวรรณ   ปูรณานุนาค               เบอร์โทรศัพท์     08 – 1453 – 4987

 1. ห้ามผู้ปกครองขึ้นบนอาคารเรียน  ถ้ามีธุระให้ติดต่อห้องธุรการ
 2. ถ้าผู้ปกครองมีธุระกับครูประจำชั้นหรือครูผู้สอน ขอความกรุณาโทรศัพท์ช่วงเวลา  07.30 – 08.20  น.  11.50 – 12.50  น. และหลังเลิกเรียน  เพราะจะทำให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน
 3. วันที่  18 – 22  พฤษภาคม  2558  เลิกเรียนเวลา  14.45  น.  หลังนี้เลิกเรียนตามปกติ
 4. ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2558  เป็นต้นไป  ผู้ปกครองที่รับส่งเองต้องรอรับนักเรียนใต้อาคารเรียนหลังจากรถโรงเรียนเที่ยวที่  1  ออกหมดแล้ว
 5. กรณีนักเรียนเกิดอาการแพ้ยาบางชนิดผู้ปกครองควรให้ข้อมูล
 6. นักเรียนที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ  เช่น  โรคหัด  โรคสุกใส  โรคตาแดง  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ

ข้อปฏิบัติการจอดรถ

 1. ผู้ปกครองที่นำรถมาส่งนักเรียนกรุณาจอดตามที่กำหนดให้
 2. บริเวณประตูหน้าโรงเรียนห้ามจอดพักรถ
 3. จอดรถนานไม่ควรจอดซ้อนคัน  หรือบริเวณเส้นขาว – แดง
 4. เพื่อความสะดวกควรจอดส่งนักเรียนให้กับคุณครูหน้าประตูโรงเรียนจะเร็วและปลอดภัย
 5. ถ้ามีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดควรติดต่อเจ้าหน้าที่  หรือคุณครูที่รับผิดชอบการจราจร

นายวิทยา  ถุงเงิน                    เบอร์โทรศัพท์            08 – 1791 – 5119

นายชรินทร์  เรืองวังสรรค์         เบอร์โทรศัพท์            08 – 5945 – 9842

สวัสดิภาพและอนามัยโรงเรียน

 1. การปฐมพยาบาล  โรงเรียนมีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำห้องพยาบาล  เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งคลินิกหรือโรงพยาบาล  และแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ
 2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยสาธารณสุขอำเภอของโรงพยาบาลปากเกร็ด
 3. ตรวจสอบคุณภาพอาหารและความสะอาดของผู้ประกอบการร้านค้า
 4. ฝึกนักเรียนออกกำลังกายในตอนเช้าและตอนกลางวันเพื่อสุภาพกาย  สุขภาพจิต  ที่สมบูรณ์
 5. ประกันอุบัติเหตุนักเรียน  รักษาได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ  เอกชน  และคลินิกเบิกได้กรณีละไม่เกิน  10,000  บาท

  แผนกอนุบาล

  สวัสดิภาพและอนามัยโรงเรียน

  -อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้ได้แก่  ที่นอน  ชุดเครื่องนอน  ผ้ากันเปื้อน  แป้ง  สบู่  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  แก้วน้ำ  ผ้าขนหนู  บริการซักรีด

  – อุปกรณ์การเรียน  เช่น  หนังสือ  สมุด  ใบงาน  แฟ้มใส่ผลงานนักเรียน  ดินสอ  ยางลบ  สี  ฯลฯ

  -จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกปี

  -ประกันอุบัติเหตุนักเรียน  24  ชั่วโมง  หากเกิดอุบัติเหตุที่บ้านท่านผู้ปกครองสามารถนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์มาเบิกได้ที่ห้องธุรการ  รักษาได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ , เอกชน  และคลินิก  เบิกได้กรณีละไม่เกิน  10,000  บาท  (คุ้มครอง  18  พฤษภาคม  2558 – 17  พฤษภาคม  2559)

  -มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำห้องพยาบาล  เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งคลินิกหรือโรงพยาบาล  และแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ

  -ตรวจสอบคุณภาพอาหารและความสะอาด  (ท่านผู้ปกครองสามารถเสนอแนะรายการอาหารของนักเรียนได้และตรวจสอบรายการอาหารประจำสัปดาห์ได้ทางสื่อรักจากโรงเรียน)

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031