งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

ด้านผู้บริหาร

 

– มีความคิดริเริ่ม / สร้างสรรค์
– เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาของบุคคลทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
– รู้จุดเด่น จุดด้อยของผู้ร่วมงาน
– ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
– มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ ในการบริหารงาน
– อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่อง
– เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในงานวิชาการ และการบริหารสถานศึกษา
– มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความเป็นประชาธิปไตย
– สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน
– ส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
– ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
– บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม / กระจายอำนาจ
– พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
– เป็นผู้ที่มีความสามารถในการครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างดียิ่ง
– ให้ความสำคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนากับทุกศาสนา

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031