งานปิดภาคเรียนแผนก อนุบาล
งานปิดภาคเรียนแผนกประถม-มัธยม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมแรลลี่”หนาวนี้ไม่มีเหงาที่เขาใหญ่”
รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...รักเรียน เพียรความดี มีวินัย ใฝ่สุขภาพ...

ด้านสถานศึกษา

 

– มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน
– มีบริการรถรับส่งผู้เรียน
– มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
– มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย / สภาพแวดล้อมปลอดภัย
– ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
– ได้รับความร่วมมือ / ยอมรับ / สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี
– ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง
– จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
– จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน
– มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
– เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ
– มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย
– มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย
– มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
– มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร
– ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
– อาคารเรียนที่ปลอดภัย บรรยากาศร่มรื่น / ห้องประกอบการต่างๆครบ/ สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ / พร้อมใช้    – พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน 4.0 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031